ע.פומרנץ מהנדסים וקבלני בנין, ת.ד. 3367 רמת-השרון, טל': 972-3-5492572+ פקס: 972-3-5405762+ עופר: 972-54-4285655+

O.POMERANZ CIVIL ENGINEERS AND BUILDING CONTRACTORS LTD.
11 Ha'Avoda st. Ramat-Hasharon, Israel 4744511.Tel +972-3-5492572. Fax +972-3-5405762. Mobile +972-54-4285655